රට කරවන්ට

“රට කරවන්ට නම් සතුරන් නැතිව වටේ 
හොඳ මුසලෝනියෙකු ආවොත් පිනකි රටේ!” 
වතේ මෙතේ ඇති මුත් ගිනි බටේ කටේ 
ලංකට් බුරුල් වී හැංගුනු කිණිසි වැටේ 

ඉක්කා ගහයි පොරජා තන්තර වාදේ 
ලොක්කා හරි ෂෝක් ඔබෙ හිට්ලර් වාදේ 
දොක්කා ගෙන එතොත් “මානව හිත වාදේ” 
කක්කා වුනත් පුසුඹයි ඔබෙ නැහැ වාදේ 

දඹුලු ගොහිං තලගොයි මස් අඹරන්ට 
දුඹුළු බැඳුණු නම හෝදාගෙන එන්ට 
නෙරළු තුරක් යට අද හෙට බුදු වෙන්ට 
කුරුළු වැදි රජුට නිසි විවරණ දෙන්ට 

අඟුල් මල්, අලව් යකු බුදු ළඟ නැමුණී 
සඟුන් දුටොත් එදවස රජුනුත් නැඟුනී 
එවන් කෙසෙර සිහ නැටි යටි කුඹු කෙරුණී 
රජුන් ළඟ රෙවිණි! යට අඳනය තෙමුනී 

වැඩක් නොවෙයි මහන්සියෙන් කඩපු පැණී 
ගොඩක් බිම හැළුණි හියුමොං රයිට් ඇනී 
මඩක් එතොත් අපි දෙඤ්ඤං “පිරිත් පැණී” 
ඩිමොක්-කොරසි නං ගොයියෝ වේරමණී!

boondi.lk

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.