බ*** ගස් බදින්නට

මර්වින් සිල්වා අමාත්ය වරයා සියලු කාරනා වලින් නිදහස් කොට නැවතකෙලනිය ආසන සන්විධායක ධුරයට පත්කර තිබෙ. සමුර්ධි නිලධාරියා ගස් බැදීමෙ සිද්ධිය අදාලව රට පුරා උද්ගොෂන මාලාවක් පැතිර ගිය අතර අදාල ජනකන්ඩායමට සාපෙක්ශ කොටස් රට පුරාම තම හැකියාවට අනුවඋද්ගොශනයෙහි යෙදුනි. කෙසෙ වෙතත් ගස් බැදීමෙ සිද්දිය තරම් මාද්ය ආවරනයක් නොලැබුනද

රටෙ ජනතාව අතර යම් කිසි කතාබහකට ලක්වීම නිසා අවසනයෙ “සෑම සකලවිධ රොග නසන” ජනපතිවරයාට ඊට මැදිහත් වීමට සිදුවිය.

එ අනුව “බ*** ගස් බදින්නට” තීරනය කෙරිනි. අවසානයෙ සන්සුන් වු අමැති “කුනුහරැප දෙක තුනක් වනා” වෙදිකාවෙන් මදකට සමුගති. උද්ඝොශකයොද “හුරෙ දමා” විසිර ගියොය.

අතරමගදී නිදහස් පක්ශ විනය කමිටුවකට මෙ පිලිබදව සොයා බලා දදුවම් පැමිනවීමට බාර කෙරනු අතර මහින්දානන්ද අලුත්ගමගෙ සිද්දිය මෙන්ම මෙ නාඩගමද “ඉවරයක්” කරනු ඇතිබව  බොහොදෙනා සිතූ පරිදිම නිමා වීය. කමිටුවට අනුව,

සාක්කි නැත-

නිලධාරියා සහ මන්ත්‍රී නාඩගමක් නටා ඇත.

පැමිනිල්ලක්ද ලැබී නැත.

එ එසෙ නම් මීට පස්සෙ අලුත්කඩෙ පැත්තෙ යන අයට වැඩෙ ලෙසිය. ඔනෑම “කුප්පිදු වැඩක්” කොට ඔය ගහක් ගලක් ගානෙ ඉන්නා ලියනමහත්තයෙකුට රැපියල් 100 දී “දිවුරුම් පෙත්සමක්ද” පැමිනිල්ලට හා සාක්කියට “තගක්” දා ගැනීමට කීයක් හරි දී “කැලණියෙන්” අය්යා කෙනෙක්ද සොයා ගත්තානම් වැඩෙ කම්මුතුය.

ඔනෑම නම් මෙ වාගෙ කුජීත වැඩ වලට ” මාද්ය නිවෙදනයක්” දී ගැනීමට සිරිසෙනක් හරි සිරිපාලයෙක් හරි හෝ නිව්ස් එකට ” පිත්තලවාහිනියද” යොදා ගත හැක.

47

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s