වරායට යටවෙන ඉඩං..

මගෙ ගෙට උඩින් පායන සඳ..

අදත් බලනවා ඇති හිමිහිට

දෝරෙ ගලන කරදිය- ගෙයි මිදුලට

ඟන කලුවර හැන්දෑවක

පුන්චි පහේ සිතුවිල්ලක

ගැලිලා උන් නිමේෂයක…

වෙරලෙ රළ වලටත් ඉහලින්

නුඹට කියා දුන් කවියට

වඩා  බලගතුයි කරදියවර…

මහ කලබල ගිනි අව්වේ

හීන් සීරුවේ ඇදගෙන

හිල් පොල්කට්ටෙන් ලොකු කල

පතෝල මැස්සටත් වඩා ලොකුයි

මේ මහ කරදියවර කඳ..

පලු ගහ යට – මුල් ඇදගෙන

අවුරුදු දෙක තුනක ඉදන් – නිදන

අපේ අප්පච්චිත් යට කරගෙන ..

නවන්තන්නෙ මං – කොහොමද

මටත් වඩා ලොකු – කරදියවර…

By 47

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s