සිවුරට යටින්..

වටා පතෙන්

අමු සිවුරෙන්

වැහිලා – “මිනිහෙක්..!”

හිනාවෙන්ඩ බෑ

ඒ කියන්නෙ හදවතකුත් නෑ..!

අඩා වැටෙන්නෑ

එතකොට කඳුලු වැටෙන් නෑ..!

හයියෙන් ඇවිදින්නට බෑ

එතකොට කකුල් දෙකක් නෑ..!

මොනවා කලත් පිනට නොකා බෑ

එහෙම නැතුව නිවන් යන්ඩ බෑ..!

මේ ඔක්කොම නැතුවුනාම

පංචස්කන්දෙම නෑ..!

එහෙම එකක් නැති උනාම

සිවුරක් – ඇදලා වැඩක් නෑ..!

වටා පතෙන් කහ සිවුරෙන්

වහලා වැඩක් නෑ..!

“මිනිහෙක්” නැත්නම් -ඊට යටින්

වැදලා වැඩක් නෑ……

By 47

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to සිවුරට යටින්..

  1. Charmi says:

    මේ අගනා නිර්මාණය උස්සලා අඹ ගහ යට දැම්මා. කැමති නම් අපේ මිතුරු සෙවනට එක්වන්න කියලා ඇරයුම් කරනවා.
    http://ambagaha.blogspot.com/

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s