මක්කද …?

මේ අෆ්‍රිකානු කාටූන් ශිල්පියෙකුගේ(Jeremy Nell )  නිර්මාණයන් . ඔහු මේ කාටූනන්යට පාදක කොට ගත්තේ 1944 දී ජනතාවට වැඳගෙන ආ ජනතාව විසින් මහත් කැමැත්තෙන් පිලිගත්  අෆ්‍රිකානු ජාතික කොන්ග්‍රසය (තරුණ ලීගය ඇතුලුව ) මේ වන විට පත්ව ඇති තත්වය හා ජනතාවගේ ඉරණමයි. .

ලංකාවේ අපට නම් එහෙම එහෙම දේවල්- වෙලත් නැති, වෙන්නෙත් නැති නිසා  – මේ කාටූන වලින්  ඇති වැඩක් නෑ. (මං කිව්වේ ඕනැම දෙයක් ඉතාම ඉක්මනින් අමතක වීමේ ( Short term memory loss )රෝගයෙන් පෙලෙන, අපිට මේවා මොන බිබික්කං ද නේ ? )

By 47

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to මක්කද …?

  1. Charmi says:

    පිස්සුද? ලංකාවේ වෙන්නෙ නෑ. වාසු කිව්වෙ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s