පශ්චාත් උපාධියට ඈ, අමරිකාවට ගියාය..

ඔබ නිදන විට – මා කැමතිම

නලල් තල සිඹින්නට..

ඔබ හඩන විට

මගේ කම්මුලෙන් කදුලක්

වැටෙන්නට …

කෙහෙ රොදේ පුසුඹින් හමා එන

සුසුම් පොද පා කර යවන්නට..

බිත්තියේ මුල්ලටම වී

ආදරේ උණුසුම විදින්නට

ඔබේ දෙතොලට සීතල දැනෙනවිට

ගින්දරෙනි ළය මඩළ

කෙහෙරැල් නුපුරුදු සුළගට

දගකරන විට

තනි නැද්ද මං නැතුව..

ඔබ නිදන විට – ඇහරිලා මම

මම නිදන විට – නැවතිලා නුඹ

නමට අග වැටෙන අකුරු දෙක තුනක

සෙනෙහස  හිරවෙලා අද..

මා වටී නම් ඊටත් වැඩිය

එනවාද අතැර ඔය අකුරු තුන හතර..

අද හෙටම…

by 47

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to පශ්චාත් උපාධියට ඈ, අමරිකාවට ගියාය..

 1. Pissu Hadena Sada says:

  Kesha kalyani..
  Ada hetama..
  Boo gawi..

  Numbe agili thuda..
  Mage keyboard eke..
  Kapawi..

  Mage manasata..
  ‘Stress nodi..
  Kata wahapi..

  Budu malli..
  ‘Angel’ lowen..
  Bahapi..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s