හෙහ්..හෙහ්..

හැංගිලා හිටියාට ඉස්සර “යටිබිම්ගතව”

දැන්නං බයක් නෑ එන්නට රෙදි නැතුව

සරමත්  ලොකු නැත ගැලවුමට

කොහොමත් ඉන්නෙ මේ මොකවත් නැතුව

හංගං හිටියාට මෙච්චර දවසකට

නෝනා පස්සෙනුයි එකයි දැම්මෙ පපුව

වරෙව් එදිරියට බය නැත කිසි ලෙසක

කාලා මිසක රට- නොයෙනෙමි පස්සකට

කොළඹදි තනි සිංහල මං වෙච්චී

ඇවිදින් මෙහෙට නැතුවත් රෙදි කච්චී

කියන්නට එපා නෝනේ ආයෙත් චී.. චී

මඩකලපුවෙදි මගෙ කාලක් නැති වෙච්චී

හංගා රන් මාලේ බැදි බෙල්ලේ

එල්ලී  ආමි දේවාගේ බෙල්ලේ

එක්කා නොගියාට මා “යූ ඇන්” වල්ලේ

සල්ලං වෙවී අය්යා දවසක – පුල්ලේ

රෝමේ ගියත් සීගිරි නොගියාට

පක්සේ එවුන් පිහියෙන් ඇන්නාට

මක්කා වෙනවාද මෙහි අවාට

කක්කා උනත් ගත හැක දැන් කෑමකට

By 47

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to හෙහ්..හෙහ්..

  1. ```Outsider``` says:

    හික්..හික්…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s