දෙනෝ දාහක් අතර තනිවී ..ඔබම සොයමි මම

කාලෙකින් නොදැක්කාවෙන්..

කොහොමදැයි නොදනිම්…

එත් නුඹ නම් –

මo ගැනම හිත හිතා ඉන්න බව නම් දනිමි…

 

දනිස් කෙඩෙත්තුයි නෙවෙද –   දුක් සැප සොයා ඇවිද..

ආදරේ ගෙනත් දුන් – නෙත් අඳුරුද තවම….

 

බෙදාදුන් ආදරේ ..නොතියාම කාටත් පිට අයට..

බිඳක්වත් ආයෙමත් ලැබෙනවාද…

 

 පුතෙක් නම් – රජෙක් විය

ඔටුනු පලදා තැනක

පෙරහරින් ගෙනියන්ට දුන් – දුවණියන් නො එයි

අස්සයා පිට නැතුව…

 

ඒ කොයි – කොහොම උනත් – මට එන්න බැරි උන දුකට

මුකුත් නොකියා හිත මගේ පිරිමදින….

මේ මුකුත් නොදන්නා – මගේ මල් පැටවුන්ට

o හැදුන හැටි  කියලා දෙන්න..

අම්මේ ඉතින් එන්නේ කවදාද….

By 47

Image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s