ඉස්කෝලේ නිවාඩුව

boy-on-a-beach-running-into-the-indian-ocean-wadduwa-sri-lanka-bj1c12

 

 

 

අද නිවාඩු දවසේ ගෙදරදී මගේ දෙවැනියා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇසුවේය. ‘තාත්තේ අපි මේ පාර ඉස්කෝලේ නිවාඩුවට කොහෙද යන්නේ..?’ ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් දීම පැත්තක තබා මම මගේ සුපුරුදු මතක ලෝකයේ සැරිසැරුවෙමි. මටත් ඒ කාලයේ නිවාඩුවක් තිබුනේය කියා මට හොදටම මතකය. ඒ මතකයේ නිවාඩුව පිළිබද විවිධාකාරයේ පින්තූර මගේ ඔලුවෙ එහා මෙහා යන්නේය. නිවාඩුවක් පටන් ගන්නට තිබියදි අද මගෙන් ඇහුවා වාගේම අපිත් අම්මාගෙන් අහන්නෙමු. අම්මා ඒ වෙලාවට මම වාගේ එක්කාගෙන යන්නට තැනක් නොව, අපව ‘යවන්නට තැනක්’ කල්පනා කල නිසා නිහඩව ඉන්නට ඇත. එහෙත් අප වෙන්නට යන දේ දැනගෙන සිටියෙමු. මේ නිවාඩුවට යැවිල්ලට තුන්වන අයියා, දෙවැනි අක්කා සහ මම පමණක් හැමවිටම පෙරමුන ගත්තෙමු. ‘යමක් කමක් සහ නාන්නට ‘ තරං සල්ලි තිබූ නෑයන් අපට හිටි එක අම්මාට ලොකු උදව්වක් විය. හැමවිටම අපි එකිනෙකාට ඉතුරු ටික…

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s